HOME        


E Diu cu nui si menti?

di Carlo Barbera  

 

Oh ‘ranni Diu d’amuri e di pirdunu!

Quantu schifezzi fannu in nomi toi!

Dicunu tutti: “’U Patraternu è unu”,

e ognunu si difenni chiddu soi.

 

Fannu li guerri e tirunu li razzi;

sparunu cu scupetti e cu cannuni;

ora ‘nvintaru puri ‘i kamicazzi,

chi a postu di la testa hannu carbuni.

 

Chini di fami, genti dispirati,

cu ‘na prumissa dopu di la morti:

dudici virgineddi, e sistimati

figghi, mugghieri e aperti tutti ‘i porti.

 

Ma fannu sulu ‘u giocu d”u putiri,

facennusi ammazzari ‘i dda manera.

Non si rennunu cuntu chi lu diri

d”i cumannanti è ‘na finta bannera.

 

E nui non semu megghiu all’Occidenti,

chi cu ‘sta facci ‘i ‘mpigna ci dicemu

chi senza ricircari in canciu nenti

pi la democrazia dda cumbattemu.

 

Si chiddi sunnu bestia, di tri punti

li vinci cu’ di nui ci cridi ‘a storia

chi ‘a guerra, oltri ‘e dinari, havi autri spunti.

Basta vaddari arreti nta memoria.

 

Non s’havi fattu mai pi religioni

la guerra, ma c’è sempri ‘na ragiuni

chi metti sciarra ‘mmenzu a li nazioni,

usannu spissu ‘a fidi pi scaciuni.

 

 

Puru ‘i Crociati furu ‘na minchiata,

però c’era lu bestia chi cridia

chi cumbattennu insemi a la so’ spata

lu Patraternu ‘i manu ci battia.

 

Ora, si Diu è supra a tutta a genti

e non ragiuna comu a un tifosu,

si po’ pinsari chi cu nui si menti,

partecipannu a ‘stu munnu schifosu?

 

IL SITO E' COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA E DALLA REGIONE SICILIA