HOME        


Non sempri e mancu mai 

di Carlo Barbera

“Cu’ mancia fa muddichi”, caru nonnu,

e chista, lu sapemu: è viritati.

Autri vardunu, pigghiati 'i sonnu,

e chiddu mancia e vinni l’onestati.

 

Si cridi poi chi cu’ lu strunzu fa

è scattru, pigghia in giru a tutti quanti.

Ma è sulu un fattu di fatalità,

nasciri strunzi o nasciri santi.

 

Tutti putriumu perdiri 'a dignità,

vinnennu ciriveddu, cori e culu.

Raggiungiriumu ‘ranni  putistà,

facennu ora ‘u patruni ora ‘u mulu.

 

Quannu la sira vai supra ‘o cuscinu,

poggi la testa e dormiri ha putiri.

Non poi essiri sempri assassinu,

‘a vita firria pi tutti e l’ha capiri.

 

Delitti impuniti non ci nn’eti,

e prima o poi la rota sempri gira.

Un coppu è ghiornu e hai lu suli arreti,

un coppu la iurnata agghiga ‘a sira.

 

E allura non è magghiu stari seri,

e fari lu cristianu bonu e saggiu?

Nta vita sunnu picca ‘i cosi veri:

ci voli 'u ciriveddu comu un faggiu.

 

Cu’ cancia ogni ghiornu l’opinioni

non eti ‘ranni menti ‘i coerenza.

Ma cu la cancia a 'ranni persuasioni,

teni di supra ‘i Diu la gran simenza.

 

Non sebbi cu’ spissu ‘a facci cancia

e mancu cu’ arresta sempri ‘u stissu.

Cu’ pani e vilenu sempri mancia,

peddi ‘u piaciri d’u piattu fissu.

 

Ma si ogni ghiornu canci la pietanza,

‘a fini non capisci cchiù un cazzu.

E ‘mmenzu a tutta quanta dda ‘bbunnanza

di cibu perdi ‘a testa e resti pazzu.

 

IL SITO E' COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA E DALLA REGIONE SICILIA